TARKAN – CUPPA İLE BAMBAŞKA – 2016
TARKAN - CUPPA İLE BAMBAŞKA - 2016 SİNGLE

TARKAN – CUPPA İLE BAMBAŞKA – 2016 SİNGLE

IRMAK ARICI – MEVZUM DERİN 2020
EMİR CAN IGREK – NALAN 2020
BURAY – TAC MAHAL 2020
SUKAY CAFE RESTAURANT FARUKNAYT MORNİNG SHOW U SUNAR