TOP SUMMER HİTS 2015 (YABANCI) CUMA-CUMARTESİ 18:00 – 06:00 RADYO ŞİRİN’DE

TOP SUMMER HİTS 2015 ( YABANCI ) CUMA - CUMARTESİ AKŞAMLARI RADYO ŞİRİN'DE

TOP SUMMER HİTS 2015 ( YABANCI ) CUMA – CUMARTESİ AKŞAMLARI RADYO ŞİRİN’DE

TOP SUMMER HİTS 2015 ( YABANCI ) CUMA – CUMARTESİ AKŞAMLARI RADYO ŞİRİN’DE [/caption]TOP SUMMER HİTS 2015 ( YABANCI ) CUMA – CUMARTESİ AKŞAMLARI RADYO ŞİRİN’DE

IRMAK ARICI – MEVZUM DERİN 2020
EMİR CAN IGREK – NALAN 2020
BURAY – TAC MAHAL 2020
SUKAY CAFE RESTAURANT FARUKNAYT MORNİNG SHOW U SUNAR